Toelichting over de agenda van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021

16/06/2021

Op 16 juni 2021 is de eerste minister, de heer Alexander De Croo, de agenda van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021 komen toelichten tijdens een vergadering van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.

Tijdens de vergadering van de Europese Raad zullen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten zich vooreerst buigen over de huidige Covid-19-situatie: onder meer de voortgang van de vaccinatiecampagnes, het digitale Covidcertificaat en de toegang tot vaccins voor de armste landen zullen worden besproken. Ook zal men de eerste lessen proberen te trekken uit de aanpak van de pandemie.

Daarnaast zal ook over asiel en migratie gesproken worden. De premier wenst daarbij drie essentiële elementen te onderstrepen: een goede bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie, het toekennen van asiel aan wie het echt nodig heeft en een billijke verdeling van de asielzoekers. Daarnaast zijn goede terugkeerakkoorden ook belangrijk.

Op het vlak van buitenlandse betrekkingen, zal er aandacht zijn voor de relaties met Turkije en Rusland.

Tijdens de gedachtewisseling met de eerste minister, hadden de leden van het Federaal Adviescomité onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen: het digitale Covidcertificaat en de erkenning ervan door derde landen, de vaccinatie van kinderen, het (tijdelijk) openstellen van de patenten; duurzame oplossingen op het vlak van migratie; het belang van de dialoog met Rusland en Turkije; het standpunt van Hongarije over LGBTQI-personen.

De opname van de vergadering is terug te vinden op de website.

Meer informatie over de Europese Raad van 24-25 juni 2021 is hier beschikbaar.

Toelichting over de agenda van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021