Gedachtewisseling over de rechtsstaat in de EU

29/10/2020

Op 29 oktober 2020 vond, in het kader van het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU, via videoconferentie een interparlementaire vergadering plaats over het verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat. Op de agenda stond een gedachtewisseling van parlementsleden van de nationale parlementen van de EU met mevrouw Vera Jourová, vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Waarden en Transparantie, en de heer Didier Reynders, Europees commissaris bevoegd voor Justitie.

De Europese Commissie heeft op 30 september 2020 haar eerste verslag over de situatie van de rechtsstaat in 2020 in de Europese Unie gepubliceerd. Dat verslag wijdt ook een hoofdstuk aan elke lidstaat; zo bestaat er ook een landenhoofdstuk over België. In de landenhoofdstukken wordt dieper ingegaan op de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de efficiëntie van het justitieel stelstel, de corruptiebestrijding, de mediapluriformiteit en de andere institutionele kwesties in verband met controles en waarborgen.

Senator Mark Demesmaeker nam deel aan de gedachtewisseling.