Gemeenschappelijke vergadering Kamer-Senaat over een meer gendervriendelijk parlement

31/05/2021

Tegen 2030 één van de meest genderbewuste parlementen van Europa worden: dat is het streefdoel van de voorzitsters van Kamer en Senaat. Bij een vergelijkende studie van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid belandde het Belgisch Federaal Parlement begin 2019 in de Europese middenmoot, tussen Roemenië en Spanje. Als het van de voorzitsters van Kamer en Senaat afhangt, moet ons land bovenaan die ranglijst terechtkomen. Ze richtten een werkgroep ‘gender’ op om de situatie te analyseren en na te denken over toekomstige verbeteringen.

Op maandag 31 mei 2021 hebben ze hun plannen toegelicht aan de leden van het Adviescomité voor gelijke kansen tussen vrouwen en mannen van de Senaat en het Adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie van de Kamer.

De ambitie is dat het Belgische federale parlement tegen 2030 een van de meest genderbewuste parlementen in Europa wordt. Mevrouw Tillieux legde uit dat "het gemeenschappelijke doel is de lijnen te verleggen op wetgevend niveau, maar ook intern binnen het federale parlement".  Mevrouw D'Hose benadrukte het belang van het "bicameraal proces dat op gang is gebracht en waarbij de betrokkenheid van de partijen van vitaal belang zal zijn om deze dynamiek volledig tot zijn recht te laten komen".

De presentatie van de Voorzitsters is hier terug te vinden.

De opname van de vergadering kan worden bekeken op het YouTube kanaal van het adviescomité.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat