Conventie van Istanbul: Nederlandstalige versie van het Handboek voor parlementsleden

14/01/2022

De Istanbul Conventie van de Raad van Europa, goedgekeurd in april 2011, is een internationale mensenrechtenverdrag dat gericht is op de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

In totaal hebben 34 landen die lid zijn van de Raad van Europa het Verdrag aangenomen. België ratificeerde het verdrag op 14 maart 2016.

Het Verdrag wordt alom als een sterk instrument geprezen en heeft in verschillende landen een positief effect gehad. Parlementen en parlementsleden spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren en beïnvloeden van het beleid inzake geweld tegen vrouwen. Daarom stelde de Raad van Europa het “Handboek voor Parlementsleden over het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld” op.

Het handboek is bedoeld als een praktische hulpbron voor parlementsleden en heeft tot doel de parlementaire kennis over de conventie te versterken en parlementsleden in heel Europa te steunen om een actieve rol te spelen bij het bevorderen van de ratificatie en implementatie van de conventie. Het bevat ook voorbeelden van de wijze waarop parlementsleden hun wetgevende, toezichthoudende en andere functies kunnen gebruiken om een eind te maken aan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Tot voor kort bestond dit handboek enkel in het Engels, Frans, Duits en Russisch. Na een oproep van de heer Rik Daems, Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en senator, stemden verschillende nationale parlementen, o.a. de Senaat,  in om bij te dragen tot de vertaling van dit handboek en zo dit instrument toegankelijker te maken voor alle parlementsleden van Europa.

Tijdens de plenaire zitting van 14 januari 2022 en naar aanleiding van het thematisch debat over de impact van de COVID-19 crisis op vrouwen werd de Nederlandstalige versie van het handboek aan de senatoren voorgesteld en uitgedeeld.

Conventie van Istanbul: Nederlandstalige versie van het Handboek voor parlementsleden