COSAC, 19 juli 2021

Op maandag 19 juli 2021 vond de vergadering van de voorzitters van de COSAC plaats onder het voorzitterschap van het Sloveense Parlement. De vergadering wordt georganiseerd door het nationaal parlement van het land dat op dat ogenblik het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt.

De COSAC brengt leden van de commissies voor de Europese Aangelegenheden van alle nationale parlementen van de Europese Unie, leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten bijeen. Zij bespreken belangrijke thema’s voor de Europese Unie. De voorzittersvergadering bereidt daarnaast ook de vergadering van de plenaire COSAC voor die zal plaatsvinden van 28 tot 30 november 2021.

Ondanks de heropening van de grenzen en de mogelijkheid om te reizen, werd de vergadering toch via videoconferentie georganiseerd.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven, voorzitter van de Senaatsdelegatie bij het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, nam deel aan de vergadering die vooral focuste op twee onderwerpen: de prioriteiten van het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en het belang van cybersecurity in de Europese Unie.

Daarnaast spraken alle deelnemers hun steun uit voor de slachtoffers van de overstromingen in België, Duitsland en Nederland.

Meer informatie over deze vergadering is hier beschikbaar.

COSAC, 19 juli 2021
COSAC, 19 juli 2021
COSAC, 19 juli 2021