Europese interparlementaire conferentie over asiel en migratie

Helsinki, 8-9 september 2019

In het kader van het Finse voorzitterschap van de Europese Unie, heeft het Finse parlement op 8 en 9 september 2019 in Helsinki een interparlementaire conferentie georganiseerd over Asiel & Migratie.

Twintig jaar geleden, in 1999, werden op de Europese Raad van Tampere (Finland), de eerste stappen gezet op weg naar een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Een onderdeel van die zogenaamde Tampere Agenda, was het vastleggen van een gemeenschappelijk beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie. Hoewel al veel vooruitgang is geboekt, blijven deze thema’s brandend actueel.

Deze interparlementaire conferentie bood de gelegenheid aan afgevaardigden van de nationale parlementen van de EU-lidstaten en van het Europees Parlement, om op een open en constructieve wijze hierover van gedachte te wisselen. Twee thema’s kwamen aan bod: welke allesomvattende aanpak inzake asiel en migratie heeft de EU nodig voor de volgende decennia, en, welke concrete stappen zijn er nu nodig om dat beleid in de praktijk te brengen.

De Senaat werd op de conferentie vertegenwoordigd door mevrouw Adeline Blancquaert.

Meer info over de conferentie vindt u hier.

Europese interparlementaire conferentie over asiel en migratie, Helsinki, 8-9 september 2019
Copyright : Finnish Parliament