Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

27 - 30/9/2021

Van maandag 27 tot en met donderdag 30 september vond de herfstzitting plaats van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Deze assemblee mag worden beschouwd als de oudste internationale, pluralistische parlementaire assemblee samengesteld uit democratisch verkozen volksvertegenwoordigers. Het is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, naast het Comité van Ministers, het beslissende en uitvoerende orgaan van de Raad van Europa, samengesteld uit de ministers van Buitenlandse zaken van alle lidstaten.

Een permanente parlementaire delegatie bestaande uit senatoren en volksvertegenwoordigers vertegenwoordigt België in de parlementaire assemblee. De samenstelling is terug te vinden op de website van de Senaat.

Een panel op hoog niveau en een interactief debat over "Milieu en mensenrechten: het recht op een gezond, veilig en duurzaam milieu", alsmede een dag van debat rond dit thema stonden centraal tijdens de zitting, die van 27 tot en met 30 september 2021 in Straatsburg plaatsvond in hybride vorm.

Zeven verslagen werden besproken over de werkzaamheden van de Raad van Europa rond het recht op de verankering van een gezond milieu en de wijze waarop de strijd tegen klimaatverandering een meer participatieve democratie, veranderingen in de civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid en een ruimere toepassing van de rechtsstaat vereist. Andere verslagen gingen over het aanpakken van ongelijkheden in het recht op een veilig, gezond en schoon milieu; over klimaat en migratie; en over de wijze waarop een onderzoeksbeleid de bescherming van het milieu kan bevorderen.

De Assemblee hield ook spoeddebatten over de situatie in Afghanistan, over de toenemende migratiedruk aan de grenzen van Letland, Litouwen en Polen met Wit-Rusland, en over het nieuwe ontwerpprotocol bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake cybercriminaliteit betreffende intensievere samenwerking en de openbaarmaking van elektronisch bewijsmateriaal. Een actualiteitsdebat over "De Westelijke Balkan tussen democratische uitdagingen en Europese aspiraties: welke rol voor de Raad van Europa?” vond ook plaats.

Op maandag 27 september kende de Assemblee de Václav Havel-prijs voor de mensenrechten 2021 toe aan de Wit-Russische mensenrechtenactiviste Maria Kalesnikava. De prijs van 60.000 euro is een erkenning van uitzonderlijke acties door maatschappelijke organisaties in de verdediging van de mensenrechten in Europa en daarbuiten.

Andere hoogtepunten waren de aanneming van teksten over de humanitaire gevolgen van het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan / Nagorno-Karabach, het herstel van het sociaal vertrouwen door de versterking van de sociale rechten, en de versterking van de strijd tegen het zogenoemd eergerelateerd geweld. De Assemblee besprak ook de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in haar eigen midden, alsmede richtsnoeren voor de reikwijdte van de parlementaire immuniteiten die haar leden genieten.

Bezoek de website van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Fotoreportage

Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Copyright : pace.coe.int