Bezoek van Mevrouw Anca DRAGU, Voorzitster van de Roemeense Senaat

16/06/2021

Op woensdag 16 juni 2021 ontving Senaatsvoorzitster Stephanie D'Hose haar Roemeense evenknie, mevr. Anca DRAGU en een delegatie Roemeense senatoren, waaronder de Ondervoorzitster mevr. Alina GORGIU en de Voorzitter van het Comité voor Europese aangelegenheden.

De Senaatsvoorzitster was vergezeld door de h. Andries Gryffroy, 1ste ondervoorzitter van de Senaat en de h. Gaëtan Van Goidsenhoven, Voorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, en samen wisselden zij met hun Roemeense collega’s van gedachten over thema’s die te maken hebben met gendergelijkheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de politieke wereld, de economische samenwerking tussen onze beide landen, de Roemeense gemeenschap in ons land, de kandidatuur van Roemenië voor toetreding tot de OESO, het effect van de pandemie op onze beide economieën, de vaccinatiecampagne, het Europa-enthousiasme in Roemenië, de interparlementaire samenwerking, en het intrafamiliaal geweld tijdens de lockdown.

Fotoreportage

Bezoek van Mevrouw Anca DRAGU, Voorzitster van de Roemeense Senaat
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat