COSAC, 29-30 november 2021

Op maandag 29 en dinsdag 30 november 2021 vond de plenaire vergadering van de COSAC plaats onder het voorzitterschap van het Sloveense Parlement. De COSAC brengt leden van de commissies voor de Europese Aangelegenheden van alle nationale parlementen van de Europese Unie, leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten bijeen. Zij bespreken belangrijke thema’s voor de Europese Unie.

De vergadering wordt georganiseerd door het parlement van de lidstaat die op dat ogenblik het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt.

De gezondheidstoestand in de meeste Europese landen liet echter nog steeds niet toe een fysieke vergadering te houden. Er werd dus via videoconferentie vergaderd.

De senatoren Gaëtan Van Goidsenhoven en Karl Vanlouwe namen deel aan de vergadering. De deelnemers bespraken volgende onderwerpen:

De opname van de vergadering kan bekeken worden op de website van de parlementaire dimensie van het Sloveense voorzitterschap. Daar zijn ook alle documenten van de vergadering beschikbaar.

COSAC, 29-30 november 2021
COSAC, 29-30 november 2021
COSAC, 29-30 november 2021
COSAC, 29-30 november 2021
COSAC, 29-30 november 2021
COSAC, 29-30 november 2021

Copyright : National Assembly of Slovenia