Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Anke Van dermeersch

99 resultaten

3-47 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 12/11/2003
  de belastingdruk in BelgiŽ volgens het recent OESO-rapport
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-62 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 27/11/2003
  de verlaging van het BTW-tarief voor bepaalde producten en diensten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-195 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 25/3/2004
  de werkgelegenheid en de datatransmissie tussen de RVA en de gewestelijke niveaus
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-334 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 30/6/2004
  anorexia, obesitas en boulimie bij jongeren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-69)
3-335 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 30/6/2004
  de financiering van de palliatieve zorg in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-69)
3-383 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 14/10/2004
  de aanstelling en het gebruik van beŽdigde tolken en vertalers in gerechtelijke procedures
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-387 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 14/10/2004
  de resultaten van de eenmalige bevrijdende aangifte
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-417 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 28/10/2004
  het nieuwe justitiepaleis te Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-423 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 28/10/2004
  de inplanting van medische chips
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-1013 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 4/10/2005
  de taks op de beursverrichtingen en de taks op de uitgifte van effecten aan toonder
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1027 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 13/10/2005
  de bestraffing van daders van wurgovervallen die gerechtelijk werden aangehouden en veroordeeld door de correctionele rechtbank of door het Hof van Beroep
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3135
3-1028 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 13/10/2005
  de statistieken met betrekking tot wurgovervallen en wurgovervallers in de zes politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3134
3-1029 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 13/10/2005
  het centraal wapenregister (CWR)
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3090
3-1030 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 13/10/2005
  drugsdelicten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2864
3-1031 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 13/10/2005
  de vervolging van fiscale zondaars
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2271
3-1032 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 13/10/2005
  het verspreiden van gerechtelijke opsporingsberichten via media en internet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3023
3-1033 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 13/10/2005
  de vandalismeplaag
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2794
3-1034 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 13/10/2005
  winkeldiefstallen door bejaarden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2722
3-1097 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3862
3-1098 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1099 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1100 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1101 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3759
3-1102 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1103 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1104 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3758
3-1105 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid van gehandicapten in de openbare diensten
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3757
3-1106 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3756
3-1107 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
3-1108 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten
  Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3755
3-1131 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 16/11/2005
  de voorheffing op beveks
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1132 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 16/11/2005
  het politieke risico bij beleggingsbeslissingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1133 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 16/11/2005
  de taks op spaarverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1161 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/11/2005
  de tewerkstelling van gehandicapten bij de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1164 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/11/2005
  het Antwerpse justitiepaleis
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1208 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/12/2005
  de wreedheden jegens dieren die in de Volksrepubliek China worden gefokt met het oog op uitvoer van bont naar derde landen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1209 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/12/2005
  de compensatie voor de hoge olieprijzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1251 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/1/2006
  de criminaliteitsstatistieken op het niveau van de gemeenten en de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1254 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/1/2006
  de stand van zaken met betrekking tot de terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen en de taks op de aflevering van effecten aan toonder
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1330 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/1/2006
  de toepassing van de belastingsverhoging en de administratieve boete
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4285
3-1452 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/3/2006
  de misdaadstatistieken voor de Brusselse en Vlaamse gemeenten over de jaren 2003 en 2004
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1516 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 30/3/2006
  de wurgovervallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1904
3-1529 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  het absenteÔsme bij de NMBS
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2118
3-1530 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  het absenteÔsme bij De Post
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2117
3-1531 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de alcohol- en drugscontroles
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5065
3-1532 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de controle op het bevel om het land te verlaten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4250
3-1533 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de voorlopige bewindvoerder
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2659
3-1534 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de inschrijving van buitenlandse voertuigen
  minister van Mobiliteit
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2837
3-1535 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  het computeranalfabetisme
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1852
3-1536 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de criminaliteitsstatistieken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5066
3-1537 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  het gebruik van fax en e-mail in de correspondentie met de administratie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1777
3-1538 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/4/2006
  de forfaitaire kostenvergoeding voor reizen van korte duur
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1778
3-1539 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de achterstand bij ontwikkelingshulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2835
3-1540 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de medewerking van de belastingplichtige aan het opklaren van de fiscale waarheid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4233
3-1541 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de inbeslagname van drugs door de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3680
3-1542 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de overheidspublicaties
  minister van Mobiliteit
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2862
3-1543 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de overheidspublicaties
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2852
3-1544 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de overheidspublicaties
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2854
3-1545 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de prijsverhogingen die de NMBS toepast op het reizigersvervoer vanaf 1 februari 2006
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4280
3-1546 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de stukken die de belastinplichtige moet overhandigen aan de administratie van de directe belastingen, afdeling controle van vennootschappen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4230
3-1547 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de veiligheid van kermisattracties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2767
3-1548 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de plaats van bewaring van boekhoudkundige documenten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4227
3-1549 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de vluchtmisdrijven en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2756
3-1550 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  het informeren van de burger over de voedselketen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2671
3-1551 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de XTC-tests op muziekfestivals en discotheken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3091
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3092
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3093
3-1552 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de overheidspublicaties
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2856
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3231
3-1629 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/5/2006
  de geldigheid van onvolledige processen-verbaal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1631 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/5/2006
  de stand van zaken met betrekking tot de terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen en de taks op de afgifte van effecten aan toonder
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5132
3-1665 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/5/2006
  de rapportering door de politiezones inzake de criminaliteitsstatistieken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1667 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/5/2006
  de uitvoering van het koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1684 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 1/6/2006
  de opvolging van de XTC-kwaliteitstests
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1748 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 29/6/2006
  de tweede versie van de fiscale regularisatie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1859 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/10/2006
  de uitvoering van de wapenwet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1887 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 31/10/2006
  de geldsommen die door private instellingen aan de federale politie worden gestort ten gunste van informanten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1893 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 31/10/2006
  het cellencomplex in het nieuwe Justitiepaleis te Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1931 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/11/2006
  het vooraf invullen van belastingaangiften
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5515
3-1932 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/11/2006
  het verwekken van kinderen bij gedetineerden door natuurlijke bevruchting
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5253
3-1933 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/11/2006
  de inbeslagname van drugs door de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5344
3-1934 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/11/2006
  de behandeling van klachten inzake het taalgebruik in gerechtszaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5914
3-1935 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/11/2006
  de praktische maatregelen bij de toepassing van het elektronisch toezicht op gedetineerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5179
3-1936 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/11/2006
  het ophalen van vreemdelingen met een Belgische verblijfsvergunning uit buitenlandse gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4162
3-1937 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/11/2006
  de schuldsaldoverzekering
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5393
3-1938 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/11/2006
  het beschadigen van automobielen met tags
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5334
3-2019 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/12/2006
  het afleveren van attesten van goed gedrag en zeden aan personen die wensen lid te worden van een schuttersvereniging
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-2048 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/1/2007
  het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en de overbrenging van gevonniste personen van 1997
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2152 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/2/2007
  het beroep op juridische bijstand door beleidscellen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-2153 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/2/2007
  het beroep op advocaten(kantoren) bij de voorbereiding van wetgeving
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-2154 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/2/2007
  het beroep op juridische bijstand door overheidsdiensten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-2156 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/2/2007
  de weigering van de zonechef van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen om gegevens door te geven over personen waarvoor een moraliteitsonderzoek nodig is in het kader van een wapenvergunning
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7469
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7470
3-2160 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/2/2007
  het beroep op juridische bijstand door beleidscellen
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
3-2161 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/2/2007
  het beroep op advocaten(kantoren) bij de voorbereiding van wetgeving
  minister van Mobiliteit
  vraag ingetrokken
3-2162 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/2/2007
  het beroep op advocaten(kantoren) bij de voorbereiding van wetgeving
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
3-2163 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/2/2007
  het beroep op juridische bijstand door overheidsdiensten
  minister van Mobiliteit
  vraag ingetrokken
3-2168 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/2/2007
  de eventuele beslaglegging door de overheid op de zogenaamde slapende levensverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2231 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/3/2007
  sancties in het kader van ontijdige indiening van belastingaangiften
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-2232 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/3/2007
  de persoonlijke internetpagina
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
3-2233 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/3/2007
  de politiŽle aanpak van de opsporing van taggers van automobielen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7834
3-2234 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/3/2007
  de publicaties van een aantal instellingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
3-2236 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/3/2007
  de invordering van kosten bij tenlasteneming van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken