Schriftelijke vragen van 3-4162 tot 3-4162

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4162 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vreemdelingen met een Belgische verblijfsvergunning - Ophaling uit buitenlandse gevangenissen.
  Verzending vraag 18/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4163
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1936