Schriftelijke vragen van 3-2117 tot 3-2117

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2117 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Personeel - Absente´sme - Sensibilisatiecampagne.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1530