Schriftelijke vragen van 3-5253 tot 3-5253

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5253 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedetineerden - Natuurlijke verwekking van kinderen.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1932