Schriftelijke vragen van 3-1852 tot 3-1852

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-1852 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Computeranalfabetisme.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1853
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1535