Schriftelijke vragen van 3-3091 tot 3-3091

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3091 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  XTC-kwaliteitstests - Participatie van de federale overheid - Verenigbaarheid met de strafbaarstelling van XTC.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 20/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3093
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1551