Schriftelijke vragen van 3-5914 tot 3-5914

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5914 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Taalgebruik in gerechtszaken - Klachtenbehandeling - Bevoegdheid van de dienst Gerechtelijk Recht van de FOD Justitie.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1934