Schriftelijke vragen van 3-3135 tot 3-3135

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3135 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wurgovervallen - Bestraffing van daders die werden aangehouden en veroordeeld door de correctionele rechtbank of door het Hof van beroep.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Voorlopig antwoord 13/9/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1027