Schriftelijke vragen van 3-1778 tot 3-1778

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-1778 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Forfaitaire kostenvergoeding van reizen van korte duur - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 3/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 30/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1538