Schriftelijke vragen van 3-5066 tot 3-5066

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5066 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteitsstatistieken - Informatiedoorstroming tussen de politiediensten.
  Verzending vraag 9/5/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Aanvullend antwoord 23/6/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1536