Schriftelijke vragen van 3-4250 tot 3-4250

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4250 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevel om het grondgebied te verlaten - Controles door het bureau C.
  Verzending vraag 2/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1532