Schriftelijke vragen van 3-2671 tot 3-2671

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2671 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedselveiligheid - Voorlichting van de burgers - Oprichting van een expertisecentrum.
  Verzending vraag 6/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1550