Schriftelijke vragen van 3-3862 tot 3-3862

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3862 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten".
  Verzending vraag 5/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1097