Schriftelijke vragen van 3-5179 tot 3-5179

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5179 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedetineerden - Elektronisch toezicht.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1935