Schriftelijke vragen van 3-7834 tot 3-7834

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7834 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taggers van automobielen - Politie - Aanpak.
  Verzending vraag 2/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2233