Schriftelijke vragen van 3-1777 tot 3-1777

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-1777 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingplichtigen - Fax- en emailberichten - Aanvaardbaarheid voor de administratie.
  Verzending vraag 3/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 21/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1537