Schriftelijke vragen van 3-3680 tot 3-3680

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3680 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs - Inbeslagname door de politiediensten.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1541