Schriftelijke vragen van 3-3090 tot 3-3090

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3090 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Centraal Wapenregister (CWR) - Overleden wapenbezitters - Wapens die in het bezit zijn gekomen van de Staat - In beslag genomen wapens.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Voorlopig antwoord 13/9/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1029