Schriftelijke vragen van 3-2756 tot 3-2756

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2756 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijven - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 12/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1549