Schriftelijke vragen van 3-3092 tot 3-3092

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3092 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  XTC-kwaliteitstests - Participatie van de federale overheid - Verenigbaarheid met de strafbaarstelling van XTC.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 23/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3093
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1551