Schriftelijke vragen van 3-2118 tot 3-2118

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2118 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Personeel - Absente´sme.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1529