Schriftelijke vragen van 3-2837 tot 3-2837

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2837 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen - Toepassing op buitenlandse voertuigen.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1534