Schriftelijke vragen van 3-2659 tot 3-2659

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2659 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Voorlopige bewindvoerders - Registratie - Machtiging door vrederechter.
  Verzending vraag 6/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Antwoord 13/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1533