Schriftelijke vragen van 3-2722 tot 3-2722

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2722 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Winkeldiefstallen door bejaarden - Aantal verdenkingen - Veroordelingen - Straffen - Beleidsconclusies.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Voorlopig antwoord 25/7/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1034