Schriftelijke vragen van 3-3756 tot 3-3756

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3756 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 23/11/2005
  Antwoord 23/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1106