Schriftelijke vragen van 3-5065 tot 3-5065

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5065 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Alcohol- en drugscontroles.
  Verzending vraag 9/5/2006
  Antwoord 9/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1531