Schriftelijke vragen van 3-2767 tot 3-2767

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2767 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kermisattracties - Pretparken - Veiligheidsgaranties en -controles.
  Verzending vraag 26/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2768
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1547