Schriftelijke vragen van 3-2271 tot 3-2271

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2271 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Kostprijs - Vergoedingen.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 11/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1031