Schriftelijke vragen van 3-1904 tot 3-1904

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-1904 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wurgovervallen - Tussenkomst Dienst Vreemdelingenzaken.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1516