Schriftelijke vragen van 3-3757 tot 3-3757

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3757 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid van gehandicapten
  Verzending vraag 23/11/2005
  Antwoord 23/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1105