Schriftelijke vragen van 3-5344 tot 3-5344

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5344 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Inbeslagname van drugs.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1933