Schriftelijke vragen van 3-2794 tot 3-2794

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2794 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vandalisme - Aantal verdachten en veroordeelden - Straffen - Maatregelen.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Voorlopig antwoord 4/7/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Aanvullend antwoord 28/11/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1033