Schriftelijke vragen van 3-5334 tot 3-5334

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5334 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Taggers van automobielen - Gerechtelijke aanpak.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Voorlopig antwoord 30/6/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1938