Wetgevende werkzaamheden (Legislatuur 1999-2003)

Wetsvoorstellen

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Ingediend door senatoren 82 185 116 100 90
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 5 - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 12 15 24 14
Aangenomen na amendering in tweede behandeling in de Senaat - 2 3 1 3
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - 1 - 8 5
Verworpen door de Kamer - - 3 2 1
Ingetrokken - - 1 1 1
Vervallen - 3 9 19 19
Voorgelegd ter bekrachtiging - 10 13 7 15

Wetsontwerpen

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Ingediend door de regering 2 56 48 68 39
Overgezonden door de Kamer - 74 102 108 149
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 22 - - -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 1 - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 81 74 116 178
Aangenomen na amendering van de Kamer in 2de behandeling in de Senaat - 1 7 3 3
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 128 124 171 228

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - regering

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Wetsontwerpen (regering) 2 56 48 68 39
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 1 - - -
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Aangenomen (in 1ste behandeling in de Senaat) en overgezonden aan de Kamer - 48 25 62 58
Geamendeerd door de Kamer - - - - -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - - -
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 51 24 68 68
Vervallen - - - - -

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Wetsvoorstellen (senatoren) 11 27 15 12 11
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 2 - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 2 3 9 1
Geamendeerd door de Kamer - - 2 - 1
Aangenomen na amendering door de Kamer - - 2 - 1
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - 1 2
Verworpen door de Kamer - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - 3 2 -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 2 5 1 4

Art. 77 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Overgezonden door de Kamer - 14 21 24 40
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 3 - - -
Ongewijzigd aangenomen - 10 16 21 40
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - - 4 - 5
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - 2 - 1
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - 2 - 2
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - 2
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 11 20 21 46

Art. 81 - Initiatief in de Senaat

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Wetsvoorstellen (senatoren) 71 158 101 88 79
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 3 - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 10 12 15 13
Geamendeerd door de Kamer - 2 1 1 2
Aangenomen na amendering door de Kamer - 2 1 1 2
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - 2
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - 1 - 7 3
Verworpen door de Kamer - - 3 2 1
Ingetrokken - - 1 1 1
Vervallen - 3 6 17 19
Voorgelegd ter bekrachtiging - 8 8 6 11

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Overgezonden door de Kamer - 60 81 84 109
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 19 - - -
Niet-geŽvoceerd - 43 43 36 36
GeŽvoceerd - 29 33 50 74
Beslissing tot niet-amendering - 18 20 24 64
Onderzoekstermijn verstreken - - - - -
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - 5 9 9 11
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - 1 5 4 2
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - 1 5 3 1
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - 1 1
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 66 80 82 114

Evocatie : detail

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar.