Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Geamendeerd door de Kamer - 1999-2000

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Geamendeerd door de Kamer

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-324 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 29/6/2000
S. 2-358 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag 24/2/2000