Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren - Voorgelegd ter bekrachtiging - 1999-2000

Dit zijn alle wetsvoorstellen Art. 77 (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting voorgelegd zijn ter bekrachtiging.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 50-373 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/2/2000
S. 2-439 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 22/6/2000