Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - 2002-2003

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer

11 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-1087 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren 12/12/2002
S. 2-1157 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot 27/3/2003
S. 2-1218 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden 9/1/2003
S. 2-1279 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect 3/4/2003
S. 2-1325 Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen 9/1/2003
S. 2-1329 Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen 28/11/2002
S. 2-1347 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement wat betreft de vermelding van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten 19/12/2002
S. 2-1410 Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie 27/2/2003
S. 2-1427 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 27/2/2003
S. 2-1428 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie 27/2/2003
S. 2-1567 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen 4/4/2003