Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Opnieuw geamendeerd door de Senaat - 2002-2003

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Opnieuw geamendeerd door de Senaat

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-409 Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden 23/1/2003
S. 2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 21/11/2002