Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Verworpen door de Kamer - 2001-2002

Dit zijn alle wetsvoorstellen Art. 81, ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting door de Kamer werden verworpen.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-630 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocar chauffeurs te verbeteren 6/6/2002
S. 2-762 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming 18/12/2001