Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - 2000-2001

Art. 77 - overgezonden door de Kamer - Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-619 Wetsontwerp tot wijziging, met betrekking tot de structuren van de balie, van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis 21/6/2001
S. 2-639 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 7/6/2001