Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Opnieuw geamendeerd door de Kamer - 2001-2002

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Opnieuw geamendeerd door de Kamer

4 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-283 Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 21/2/2002
S. 2-288 Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie 29/11/2001
S. 2-778 Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 14/3/2002
S. 2-1079 Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen 10/7/2002